Gegenteil museumsreifSuchenGegenteil museumsreif ...neu   jung   blutjung   modern   nagelneu   frisch   brandneu   klein   neuartig   neumodisch   taufrischSynonym museumsreifuralt   → ...