Gegenteil abflachenSuchenGegenteil abflachenzuspitzenSynonym abflachenabebben   → ...